Kişisel Satış Süreci ve Aşamaları

kişisel satış süreci ve aşamalarıKişisel satış, müşterilerle iletişim kurmanın önemli yollarından bir tanesidir. Direkt olarak yalnızca satış yapma mantığından ziyade, müşterilerle uzun soluklu ilişkiler inşa etme açısından oldukça önemli olan kişisel satış kavramı, satış alanında giderek önem ve ağırlık kazanıyor. Bu yüzden saha satış operasyonlarında da kişisel satış kavramının öneminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu doğrultuda saha yönetim yazılımı Sales Plus olarak kişisel satış ile ilgili bir blog yazısı hazırlamak istedik. Kişisel satışın tanıtımı ve kişisel satış sürecinin aşamaları ile ilgili bilgi bulabileceğiniz yazıda, kişisel satış örnekleri de sunacağız. Kişisel satış kavramı ile ilgili bilgi almak isteyenler için faydalı bir blog yazısı olmasını umar, iyi okumalar dileriz.

Kişisel Satış Süreci Nedir?

Kişisel satışın tanımını kısaca; bir satış elemanının bir müşteriyi spesifik bir ürünü satın alma noktasında ikna etmek üzere iletişim becerilerini kullandığı, yüz yüze bir satış tekniği olarak yapabiliriz. Bu noktada satış elemanı bu süreci yalnızca basit bir satış olarak değil; müşteri tatmini yaratmak ve geliştirmek olarak görmesi önemlidir. Kişisel satış süreci ile müşteri tatminini yaratmak ve geliştirmek için de belli bir planlama gerekmektedir. ‘Yaratıcı satışçılık’ olarak da nitelendirebileceğimiz kişisel satış kavramı, farklı aşamalardan meydana gelmektedir.

Kişisel Satış Sürecinin Aşamaları

Yazımızın bir önceki bölümünde kişisel satış süreci için belli bir planlama gerektiğinden ve kişisel satış sürecinin belli aşamalardan meydana geldiğinden bahsetmiştik. Kişisel satış kavramının tanımını yapmamızın ardından, kişisel satış sürecinin temel aşamaları ile ilgili de bilgi verebiliriz. Kişisel satış sürecinin safhalarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

● Potansiyel alıcıların belirlenmesi ile ilgili araştırma
● Hazırlık
● Sunuş ve gösteri
● Müşteri itirazlarını karşılama ve satışı kapatma
● Geleceğe yatırım yapma

1. Potansiyel Alıcıların Belirlenmesine Yönelik Araştırma

Her şeyden önce satmaya çalışılan ürünün ya da hizmetin potansiyel hedef kitlesi ve alıcıları belirlenmelidir. Bunun için geniş kapsamlı bir araştırma ve raporlama yapmakta fayda bulunmaktadır. Potansiyel alıcıların belirlenmesi için hem şirket içi hem de şirket dışı kaynaklar kullanılabilir. Bunun için bir saha satış temsilcisi çalıştığı kurumun geçmiş müşterilerine ait verileri inceleyebilir. İlgili dergi ve gazete gibi kaynakların abone listelerini inceleyebilir; aralarında potansiyel müşteri olarak belirlediklerini listesine ekleyebilir. Potansiyel alıcılar içerisinde yer alan kişi ve kurumların yer aldığı toplantılar, etkinlikler yeni potansiyel alıcılar belirleme noktasında faydalı olabilir. Potansiyel alıcılar belirlendikten sonra her biri detaylı olarak raporlanmalıdır. Potansiyel alıcı içerisinde yer alan kurumlar için kurumun adı, sektörü, şirket büyüklüğü, satış departmanında çalışanlar gibi bilgiler raporlanmalıdır. Potansiyel alıcı içerisinde yer alan kişiler ise adları, ikametgah adresleri, yaşları, gelirleri, meslekleri ile raporlanmalıdırlar. Kişisel satış sürecinde bu bölümün en önemli kısım olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim potansiyel alıcılar içerisine yanlış kişi ya da kurumlar dahil edilmesi halinde, kişisel satış aşamalarının diğer safhaları ne kadar başarılı uygulanırsa uygulansın, beklenen başarı gelmeyecektir. Bu yüzden saha satış temsilcileri kişisel satış sürecinde potansiyel alıcıları belirleme konusunda oldukça dikkatli olmalılar.

2. Kişisel Satış Sürecinin Hazırlık Aşaması

Potansiyel müşteriler belirlendikten ve raporlamalar oluşturulduktan sonra ürün, müşteri, rakip ve Pazar konusunda da araştırma ve hazırlık yapılmalıdır. Bu noktada satılmak istenen ürün ya da hizmetin rakiplere kıyasla ne gibi artıları ya da eksileri olduğu belirlenmelidir. Diğer bir deyişle, SWOT analizi uygulanmalıdır. Nitekim potansiyel alıcılara ürününü ya da hizmetini tanıtacak bir tek siz olmayacaksınız; rakipler de olacak. Bu yüzden ürününüzün artı ve eksi yönlerini bilmek, iyi ve etkili bir sunum yapma konusunda elinizi güçlendirecektir. Kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık safhasında bir diğer önemli nokta sunuş aşamasında kullanılması planlanan broşür, kitapçık gibi malzemelerin hazırlanmasıdır. Kişisel satış sürecinde bilgi toplama ve hazırlık aşamasının tamamlanmasının ardından potansiyel alıcılarla iletişime geçilir ve randevu için uygun bir gün belirlenir.

 

3. Kişisel Satış Sürecinde Sunuş ve Gösteri Aşaması

Kişisel satış sürecinin temel aşamalarından araştırma ve hazırlık safhalarının tamamlanmasının ardından, sıra sunuş ve gösteri aşamasına gelir. Bu safha, müşteriye satış mesajının iletildiği safhadır. Bu yüzden müşteriye iletilecek satış mesajı iyi hazırlanmış olmalıdır. Satış mesajı, doğru bir vücut dili kullanımı eşliğinde orijinal, vurucu ve müşterinin ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır. Bu noktada geleneksel pazarlama literatüründe yer alan AIDA modeli ile örnek verebiliriz. AIDA; harfleri attention (dikkat), interest (ilgi), desire (arzu) ve action (eylem) kavramlarının baş harflerinden meydana gelen geleneksel bir satış modelidir. Bu modele göre satış mesajı iletilirken önce vurucu bir ürün özelliği ile müşterinin dikkati çekilmelidir. Müşterinin beklentileri göz önünde bulundurularak müşterinin ilgisi ürün ya da hizmet üzerine yoğunlaştırılmalıdır. Akabinde ise ürünün diğer faydalarının müşterinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine paralel olarak sunulması, ürünü alma noktasında müşteride arzu ve istek oluşturabilir. Fiyat avantajı, kampanya gibi özelliklerle de müşteri ürünü ya da hizmeti satın alma noktasında harekete geçirilebilir.

 

4. Müşteri İtirazlarını Karşılama ve Satışı Kapatma Aşaması

Her ne kadar küçük bir ihtimal de olsa, sunuş ve gösteri aşamasında müşteri direkt ikna olabilir. Bu durumda kişisel satış süreci başarı ile tamamlanmış olur. Ancak plasiyerlerin de bildiği üzere kişisel satış sürecinin bu kadar kolay tamamlanması imkansıza yakındır. Yapılan ürün ya da hizmet sunuşunun ardından müşterinin kafasında birçok soru oluşması olasıdır. Bu hem müşterinin kendi şüpheci yapısından kaynaklanabilir hem de sunum esnasında aktarılması gereken bilgilerin eksik aktarılmış olmasından kaynaklanabilir. Sebebi ne olursa olsun, müşteri tarafından itirazlar ve sorular gelecektir. Bu noktada önemli olan plasiyerin müşterinin neye, neden itiraz ettiğini iyi kavrayabilmesidir. Nitekim saha satış temsilcisinin, müşteri tarafından yapılan itirazın sebebini anlamadan doğru ve net bir cevap verebilmesi zor olabilir. Müşteriler tarafından gelen itirazların bir kısmı geneldir ve birçok müşteri tarafından dile getirilebilir. Bu yüzden saha satış temsilcisinin görüşmeye girmeden önce ‘Kişisel satış sürecinde müşteri nelere itiraz eder?’ sorusunun yanıtını kişisel tecrübelerinden de yola çıkarak vermesi, itirazları cevaplama noktasında faydalı olabilir. Plasiyerin müşteri itirazlarını tatmin edici bir şekilde cevaplaması, satışı kapatma noktasında yardımcı olur. Müşterinin itirazlarına verilen cevaplar tabiri caizse yuvarlak değil; net ve doğru olmalıdır. Bu şekilde müşterinin güveni daha büyük oranda kazanılabilir. Satışın olumlu kapanması halinde, ilgili müşteri ile uzun vadeli ilişkilerin ilk adımı atılmış olunur.

 

5. Kişisel Satış Sürecinde Geleceğe Yatırım Aşaması

Kişisel satış sürecinin olumlu tamamlanmasının ardından, ilgili müşteri ile uzun vadeli ilişki kurmak oldukça önemlidir. Nitekim ürününüzü ya da hizmetinizi satın alan müşterinizi uzun vadeli sadık bir müşteri haline getirmek, genel satış potansiyelinizi arttıracaktır. Ürün ya da hizmetinizi satmanızın ardından yapacağınız müşteri ziyaretlerinde, ürün ile ilgili geribildirimler almanız, varsa sorunları çözmeniz ilgili müşteri ile uzun vadeli ilişki kurma konusunda size faydalı olacaktır. Müşteri ile uzun vadeli ilişkiler kurabilmeniz için dikkat etmeniz gereken başlıca hususlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

● Müşteriye ürün hakkında yeterli bilgi verilmesi
● Satış sonrasında müşteriye ilginin devam ettirilmesi
● Müşterinin çıkarlarının da ön plana alınması
● Rakip firmaları kötülememek
● Güven çerçevesinde ilişkileri sürdürmek
● Şeffaf, doğru ve net bir iletişim formatı benimsemek

 

Saha ekip yönetimi uygulaması olan Sales Plus olarak hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Yazı boyunca sizler için kişisel satış süreci ile ilgili bilgi vermeye gayret ettik. Kişisel satış sürecinin tanımı ve aşamaları ile ilgili bilgi vermemizin yanı sıra, AIDA modeli üzerinden kişisel satış örnekleri de sunduk. Saha yönetim yazılımı Sales Plus olarak sahada ihtiyacınız olan tüm özellikleri sizler için tek bir tablet üzerinde topladığımızı hatırlatmak ister; bol satışlı günler dileriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Veri Sorumlusu

www.salesplus.com.tr alan adlı internet sitesi (“WebSite”)  Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul Caddesi, Kaya Millenium Alışveriş Merkezi, No:5/A 1.Kat D:92, 34500 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Sales Plus - Logo Mobil Saha Satış Otomasyonu (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Şirket Web Sitesi”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

ŞİRKET, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya Şirket Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz demo talep formu, iletişim formu, e-bülten formu, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiztarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da kullanılabilir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda KişiselVeriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • ŞİRKET tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesihalinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • ŞİRKET çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,
 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

KVKK gereği;
Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, IBM Softlayer Veri Merkezine, Amazon Web Services, Inc (AWS)’ye, işbirliği yaptığı danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, eğitim kurumlarına, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektesiniz.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Şirket Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:
Giriş tarihi
Giriş zamanı
Başvuru internet sitesinin URL’si
Alınan dosyalar
İletilen veri miktarı
Tarayıcı tipi ve versiyonu
İşletim sistemi
IP adresi
İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı
Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

ŞİRKET, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA tarafından işletilen sosyal ağ Facebook, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformu, Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA tarafından işletilen sosyal ağ Twitter, Instagram, LLC, Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 USA tarafından işletilen sosyal ağ Instagram sosyal ağlarından sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır.

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerekir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

ŞİRKET, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır. Alınan tedbirlere ilişkin bilgiler Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması, İşlenmesi Ve İmha Politikası başlığı altında detaylandırılmıştır.

Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Kullanıcı Erişimi

Sizin tarafınızdan davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz üzerine yetkilendirilmiş ŞİRKET personeli destek amacı ile ilgili verinize ulaşır.

Veri Paylaşımı

Veri transferi sizin onayınız olmadan ve yeterli güvenliğe sahip olmayan iş ortaklarımızla paylaşılmaz.

Veri Yedeklemesi

Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.

Güvenlik İhlallerine Müdahale

En iyi çabayı göstermemize rağmen, İnternet’te hiçbir aktarım yöntemi ve hiçbir elektronik depolama yöntemi tam anlamıyla güvenli değildir. Mutlak güvenlik garantisi veremiyoruz. Ancak, ŞİRKET bir güvenlik ihlalinden haberdar olursa, etkilenen kullanıcıların uygun koruyucu adımları uygulayabilmesi için onları uyaracağız. İhlal bildirim prosedürlerimiz mevzuat düzenlemeleri ve uyum gösterdiğimiz tüm sektör kuralları veya standartları uyarınca yükümlülüklerimizle tutarlıdır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama işlemlerini içerir.

Sorumluluklarınız

Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla size de bağlıdır. ŞİRKET hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.