Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

saha satışında beden dili

Saha satış sürecinde saha satış tekniklerini bilmek ve bunları doğru zaman ile doğru yerde uygulamak bildiğiniz üzere çok önemlidir. Bununla birlikte, herhangi bir müşterinin karşısına çıkıldığında kullanılan beden dili çok daha önemlidir. Farkında olmasak da kişilerarası iletişim sürecinde karşımızdaki kişiyi tanımaya çalışırken vücut diline çok dikkat ederiz. Nitekim duyguların yüzde 70 kadarı vücut dili ile ifade edilmektedir. Bu yüzden bir saha satış elemanı hem karşısındaki müşterinin beden dilinden çıkarımlar sağlayabilmeli, hem de kendi vücut dilini sunduğu öneriler ve vaatler ile paralel olacak şekilde kullanabilmelidir. Peki satışta beden dili hareketleri nelerdir? Sorumuzun cevabını bu yazıda vereceğiz.

Beden Dili Nedir?

Beden dilinin kullanımına görsel destekli örnekler vermeye başlamadan evvel, beden dilinin tam olarak ne olduğu ve öneminin ne olduğu hakkında genel bir bilgi vermek isteriz. Beden dili kısaca, vücudun fiziksel duruşudur, jest ve mimiklerin ortaya çıkardığı anlamlar toplamıdır. Tüm bunlar çok geniş kapsamlıdır ve bir kısmı evrensel iken, bir kısmı kültürel kodlara sahiptir. İnsan iletişiminde büyük bir öneme sahiptir. Konu ile ilgili İsviçreli bilim insanları tarafından yapılan araştırmalara göre kişilerarası iletişimde;

● Sözcükler %10,
● Ses tonlaması %30
● Beden dili %60 önem ifade etmektedir.

Kişi, her ne kadar bu konuda bilgili olmazsa olmasın, yeni tanıştığı kişiler dahil, farkında olmadan dahi karşısındakinin vücut dilini analiz etmektedir. Bu da inanılırlık, güvenilirlik gibi kişilerarası iletişimde büyük önem arz eden duyguları etkilemektedir. Vücut dilinin saha satışındaki önemi de buradan gelmektedir. Saha satış esnasında müşterinizin karşısına çıktığınızda müşteriniz beden dili konusunda eğitim almamış olsa bile, sizin duruşunuz, jest ve mimikleriniz onun için büyük ipuçları bırakır. Saha satış elemanı olarak vücut dili ile ilgili bilginiz olması bu noktada size büyük avantajlar sağlar. Kendi vücut dilinizi, jest ve mimiklerinizi doğru bir şekilde kontrol edebilmeniz ve hatta karşınızdakinin vücut dilini daha dikkatli bir şekilde yorumlayıp, yaptığınız çıkarımlar doğrultusunda hareket edebilmeniz söz konusu avantajlar arasında yer alır. Yani kendiniz hakkında verdiğiniz intibayı, buna bağlı olarak da sizin sunduğunuz ürün ve hizmet ile ilgili müşteri nezdinde oluşabilecek duyguları daha çok kontrol altına alabilmeniz mümkündür. Peki başlıca beden dili örnekleri nelerdir?

İletişimde Beden Dili Örnekleri

Beden dilinin tanımı ve saha satış sürecindeki önemi ile ilgili gerekli bilgileri vermemizin ardından, görsellerle destekleyerek beden dili hareketleri örnekleri vermeye başlayabiliriz.

● Beden Dilinde Tokalaşma

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Müşteri ziyaretlerinde tokalaşma şekli, saha satış temsilcisi olarak müşterinize vereceğiniz ilk izlenimlerden bir tanesini oluşturur. Sağlam ve tam kavrayacak şekilde el sıkışma kendinizden emin olduğunuz ve karşınızdakine güvendiğiniz izlenimi oluşturur. Tam kavramadan el sıkma ise emin olmama, güvenmeme intibası oluşturabilir.

● Beden Dilinde Göz Teması

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Karşınızdaki kişinin gözlerine uzun süreli bakmak duruma göre farklı duygular oluşturur. Müşterinizin artık sizinle konuşurken rahat olduğunu düşünüyorsanız, normalden daha uzun süreli göz teması kurmanız durumunda sizi daha güvenilir bulması olası olur. Ancak aradaki bu rahatlık henüz oluşmadıysa, müşteri ile uzun süreli göz teması kurmak ona tehdit edici gelebilir ve durumu garipseyebilir.

● Beden Dilinde El Hareketleri

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

El hareketleri ile konuştuklarınızı desteklemek, söylediklerinizin müşterinizin aklında daha iyi kalmasını sağlayabilir. Ancak el hareketlerini abartmanız halinde aşırı heyecanlı bir kişi görünümüne bürünebilirsiniz. Dolayısıyla el hareketlerini kullanma oranınızı iyi ayarlamalısınız. Ellerinizi gizlemeniz ya da kullanmamanız halinde kendine güvensiz ya da bir şeyler gizliyor izlenimi yaratabilirsiniz. Bu da saha satışında müşteri tarafından hoş karşılanmayacak bir durum olur.

Beden Dilinde Dudak Hareketleri

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Dudaklarını birbirine bastırma eğilimine sahip bir saha satış temsilcisiyseniz dikkatli olmalısınız. Nitekim yapılan araştırmalara göre bu şekilde bir dudak mimiği, karşınızdaki kişide güvenilir olmadığınız, bir şeyleri sakladığınız izlenimi yaratabilir. Benzer şekilde konuşurken ellerle dudakların kapatılması, ellerin dudakların üzerine getirilmesi karşınızdakine güvensizlik izlenimi verebilir. Hangi müşteri güvenilir izlenimi almadığı bir saha satış elemanının sunduğu ürünü satın almak ister ki?

Beden Dilinde Kişilerarası Mesafe

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

İngilizce literatürde ‘Personal space’ olarak geçen bu kavram kişilerarası iletişimde oldukça önemlidir. Beden dili, jest ve mimiklerde bazı durumların evrensel, bazı durumların ise kültürel-yerel olduğunu daha önce söylemiştik. Kişisel mesafe durumu kültürel olanlara örnek olarak gösterilebilir. Nitekim kültürlerarası iletişim alanında yaptığı çalışmalar ile tanınan Edward T. Hall, kişisel alanın kuzey ve güney kültürleri arasında farklılık gösterdiğini savunmaktadır. Ona göre genellikle kuzey ülkelerinde kişisel alana büyük önem verilir ve kişisel alan güney kültürlerine kıyasla daha geniş tutulur. Örneğin, Türkiye’de birisine adres sorduktan sonra teşekkür edip naifçe karşıdaki kişinin koluna dokunmak normal kabul edilebilirken, Finlandiya’da bu durum garipsenebilir. Yani müşteriniz yabancı ise, kullandığınız vücut dilini onun kültürüne göre oluşturmaya çalışmalısınız.

Beden Dilinde Aynalama

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Ayna nöronlar insanların karşısındaki kişilerin hareketlerini zamanla benimsemelerine neden olurlar. Çocukların anne ve babalarına özenmelerinin sebeplerinden bir tanesi de ayna nöronlardır. Karşımızdaki kişi birdenbire kısık sesle konuşmaya başladığından biz de ona istemsizce ayak uydurmaya çalışırız. ‘Aynalama’ kavramı da buradan gelmektedir. Saha satışında müşteriniz ile belli başlı ortak yönlerinizi ortaya çıkarmak müşteriniz ile olan ilişkinizi güçlendirecektir. Nitekim insanlar, kendisine daha çok benzeyeni sevme eğilimi göstermektedirler. Ancak ‘Aynalama’ yöntemini abartılı bir şekilde kullanmak karşınızdaki kişide tuhaf izlenimler uyandırabilir. Bu yüzden ayarında kullanılmalıdır.

● Beden Dilinde Kolları Bağlamak

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Beden dilinde kolları kapamak sıkıldığınızı, iletişimi sonlandırmak istediğinizi, kendinizi karşı taraftan gelen mesajlara kapadığınızı gösterir. Dolayısıyla bir saha satış temsilcisi, müşterisini dinlerken böyle bir hata asla yapmamalıdır. Öte yandan beden dilinde kolları arkaya bağlamak otorite ve gücü temsil etmektedir. Bu duruşu genelde üstler yapmaktadır. Beden dilinde kolları önde bağlamak ise saygı ile karışık mahcubiyet olarak algılanabilmektedir.

Beden Dilinde Bacak Hareketleri

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Yukarıdaki görsele baktığınızda her duruşta farklı bir izlenim elde ediyorsunuz değil mi? İlk duruşta, bacakların tamamen kapalı ve ellerin hemen bacak üstünde kavuşturulması olumsuz bir duruştur. Güvensizliği, endişeli olma halini, içine kapanık olma halini gösterir. Görece biraz daha bacakların açık tutulması ise karşıdaki kişiye daha açık olduğunuz izlenimi verir. İletişimi sürdürmede istekli olduğunuzu ve bulunduğunuz durumdan hoşnut olduğunuzu gösterir bir detaydır. Öte yandan bacak bacak üstüne atıp kolları bağdaştırmak ise iletişimden tamamen koptuğunuz anlamına gelebilmektedir. Müşteri karşısında bu ikisini bir arada asla yapmamalısınız.

● Beden Dilinde Avuç İçini Göstermek

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Saha satış temsilcileri, müşterileri ile konuşma esnasında abartılı olmayacak şekilde avuç içlerini göstermelilerdir. Nitekim açık avuç içi, insanlık tarihi boyunca dürüstlük, sadakat ve teslimiyet gibi duyguları canlandırmıştır. Dürüstlüğün, güvenirliğin ve samimiyetin göstergelerinden bir tanesi olduğundan saha satış temsilcileri tarafından doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarda kullanılması gereken vücut dili çeşitleri arasında yer almaktadır.

Beden Dilinde Boyun Kaşıma

Saha Satışında Beden Dilinin Önemi

Beden dilinde boyun kaşıma, kulak memesi altı kaşıma gibi vücut hareketlerinin sıkça yapılması olumsuz bir izlenim yaratır. Bunu yapan kişi karşısındakine bir tür şüphe ve emin olmama işareti gönderir. Bununla birlikte eğer karşısındaki kişiye katıldığını sözel olarak belirtiyor ve bunu yaparken de söz konusu vücut hareketini yapıyorsa ‘Sana çok da katılmıyorum’ gibi bir anlama çıkabilmektedir. Dolayısıyla saha satış temsilcilerinin müşterileri ile görüşmelerinde kaçınmaları gereken hareketlerden bir tanesidir. Bununla birlikte müşteriniz siz konuşurken istemsizce sıkça bu hareketi yapıyorsa, ikna gücünüzü daha etkin bir şekilde kullanmaya başlamalısınızdır.

Saha satış otomasyonu Sales Plus olarak saha satış temsilcilerine yönelik vücut dilinin önemi ve kullanımı ile ilgili hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Müşterilerinizle olan ilişkilerinizde büyük öneme sahip olan beden dili yalnızca yukarıda anlattıklarımızdan ibaret değildir. Konu ile ilgili öğrenilmesi gereken daha birçok detay vardır. Ancak yalnızca yukarıdaki bilgilerin bile saha satış sürecinde ne gibi farklar yaratabileceğini düşündüğümüzde, bu konuda kendinizi geliştirmenin ne derece önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Veri Sorumlusu

www.salesplus.com.tr alan adlı internet sitesi (“WebSite”)  Cumhuriyet Mahallesi, İstanbul Caddesi, Kaya Millenium Alışveriş Merkezi, No:5/A 1.Kat D:92, 34500 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL adresinde faaliyette bulunan Sales Plus - Logo Mobil Saha Satış Otomasyonu (“Şirket”) tarafından işletilmektedir. ŞİRKET, veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.

Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, “Şirket Web Sitesi”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

ŞİRKET, Şirket Web Sitesi’ni kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya Şirket Web Sitesi’ni kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin Şirket Web Sitesi’ni nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.

Şirketimiz tarafından söz konusu kişisel verileriniz demo talep formu, iletişim formu, e-bülten formu, destek sistemi, çağrı merkezi ve üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirketimiz, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiztarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Şirket Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; şirketimiz ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da kullanılabilir.

Şirketimiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

Şirketimiz Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda KişiselVeriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • Web sitesi üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Pazar araştırması yapılması,
 • İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 • Şirket web sitesinin ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 • Web Site kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 • Web sitesindeki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 • İrtibat/iletişim sağlanması,
 • İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • Şirket tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • ŞİRKET tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 • Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 • Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesihalinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • Sosyal medya paylaşımlarında Şirket çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,
 • İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • ŞİRKET çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,
 • Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • Şirket Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 • Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Mevcut ve potansiyel Şirket Web Sitesi kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

KVKK gereği;
Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.

Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere Şirket Web Sitesi’ndeki ticari faaliyetler kapsamında Şirket çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, IBM Softlayer Veri Merkezine, Amazon Web Services, Inc (AWS)’ye, işbirliği yaptığı danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, eğitim kurumlarına, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektesiniz.

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü

Şirket Web Sitesi’ne giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri (“veri günlüğü”), internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:
Giriş tarihi
Giriş zamanı
Başvuru internet sitesinin URL’si
Alınan dosyalar
İletilen veri miktarı
Tarayıcı tipi ve versiyonu
İşletim sistemi
IP adresi
İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı
Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.

Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, Şirket Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak, Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle Şirket Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Sosyal Medya Bağlamında Sosyal Eklentilerin Kullanımı

ŞİRKET, Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA tarafından işletilen sosyal ağ Facebook, YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA tarafından işletilen YouTube video platformu, Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA tarafından işletilen sosyal ağ Twitter, Instagram, LLC, Arbitration Opt-out 1601 Willow Rd. Menlo Park, CA 94025 USA tarafından işletilen sosyal ağ Instagram sosyal ağlarından sosyal eklentileri (“eklentiler”) kullanmaktadır.

İnternet sitemizde bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ederseniz, başlangıçta bunlar etkisizdir. Belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. Eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır.

Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve mahremiyetinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, lütfen ilgili sosyal ağların Veri Koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların bizim internet sitemiz aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerekir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ŞİRKET’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.

Veri Güvenliği

ŞİRKET, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır. Alınan tedbirlere ilişkin bilgiler Kişisel Verilerin Korunması, Saklanması, İşlenmesi Ve İmha Politikası başlığı altında detaylandırılmıştır.

Küçüklere Ait Veriler

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.

Diğer İnternet Sitelerine Bağlantı

Şirket Web Sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. ŞİRKET, link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

Kullanıcı Erişimi

Sizin tarafınızdan davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz üzerine yetkilendirilmiş ŞİRKET personeli destek amacı ile ilgili verinize ulaşır.

Veri Paylaşımı

Veri transferi sizin onayınız olmadan ve yeterli güvenliğe sahip olmayan iş ortaklarımızla paylaşılmaz.

Veri Yedeklemesi

Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.

Güvenlik İhlallerine Müdahale

En iyi çabayı göstermemize rağmen, İnternet’te hiçbir aktarım yöntemi ve hiçbir elektronik depolama yöntemi tam anlamıyla güvenli değildir. Mutlak güvenlik garantisi veremiyoruz. Ancak, ŞİRKET bir güvenlik ihlalinden haberdar olursa, etkilenen kullanıcıların uygun koruyucu adımları uygulayabilmesi için onları uyaracağız. İhlal bildirim prosedürlerimiz mevzuat düzenlemeleri ve uyum gösterdiğimiz tüm sektör kuralları veya standartları uyarınca yükümlülüklerimizle tutarlıdır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama işlemlerini içerir.

Sorumluluklarınız

Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla size de bağlıdır. ŞİRKET hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.