Satış Yönetimi Nedir? Satış Yönetiminin Önemi, Amacı ve Görevleri

satış yönetiminin önemi amacı ve görevleri

Satış Yönetimi Nedir? Satış Yönetiminin Önemi, Amacı ve Görevleri

Eylül 13, 2019

satış yönetiminin önemi amacı ve görevleri

Kar amacı güden her işletmenin ana hedefi müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vererek satış sürekliliği yakalamak ve şirketin satışlarını büyütmektir. Bu yüzden kar amacı güden tüm şirketlerde doğru bir satış yönetimi stratejisi belirlenmesi oldukça önemlidir. Hem kısa vadede hem de uzun vadede trendlerin takip edilerek yeni satış yönetimi stratejileri geliştirilmelidir. Peki satış yönetimi nedir? Saha yönetim uygulaması Sales Plus olarak bu haftaki blog yazımızda saha satış yönetimi ve süreci konusunu ele alacağız. Satış yönetimi ile ilgili bilgi almak isteyenler için faydalı bir blog yazısı olmasını umar, iyi okumalar dileriz.

Satış Yönetimi Nedir?

Yazımıza satış yönetimi tanımı ile başlayabiliriz. Satış yönetimi kısaca satış konusunda etkili stratejiler oluşturmaya, bunları pratiğe dökmeye ve verdiği sonuçları analiz ederek yeni planlamalar yapmaya yönelik yapılan faaliyetlerin bütünüdür. Stratejik satış yönetiminin ana amacı şirketin kaynaklarını maksimum verimlilikte kullanmak, iş çevresi ile uyum sağlamak ve satış performansını geliştirmektir. Dolayısıyla satış yönetiminde alınan kararlarda iş çevresinin faaliyetleri ve durumu da göz önünde bulundurulur.

Satış Yönetiminin Önemi ve Amaçları

Satış yönetiminin tanımını yapmamızın ardından satış yönetiminin amaçları ve önemi ile ilgili de detaylara değinebiliriz. Satışların planlanmasından yürütülmesine ve denetlenmesine kadar ulaşan satış yönetiminde, müşteri ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve bunlara cevap verebilmek önemlidir. Etkili bir satış yönetim sistemi sayesinde şirketin kar oranı arttırılarak büyümesi sağlanabilir ve sektördeki varlığı daha uzun süreli garanti altına alınabilir. Satış yönetiminde hedefler hem kısa hem de uzun vadeli olarak planlanabilmektedir. Kısa vadeli satış yönetimi stratejilerinde daha çok direkt satış ve kar amacı ön plana çıkarken; uzun vadeli satış yönetimi stratejilerinde daha çok müşteri sadakati ve marka imajı amacı ön plana çıkmaktadır. Bununla birlikte hem kısa vadeli satış yönetiminde hem de uzun vadeli satış yönetiminde ana amaç satış yönetimi aşamalarını en iyi ve verimli bir şekilde yerine getirebilmektir. Dolayısıyla doğru satış yönetim süreci geliştirmek hem kısa vadede hem de uzun vadede şirketin satış hedeflerine ulaşma konusunda avantaj elde etmesini sağlamaktadır. Bunun için profesyonel satış yönetimi benimsenmelidir. Netice itibarıyla stratejik satış yönetimi işletmelerin amaçlarına ulaşmalarını sağlayan, düzenli satış grafikleri yakalamayı hedefleyen bir süreçtir. Satış yönetiminin amacı şirketin geleceği ile ilgili faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir.

Satış Yönetiminin Görevleri

Satış yönetiminin temel fonksiyonlarına değinmemizin ardından, etkili bir satış yönetimi stratejisi geliştirmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini ele alacağız. Satış yönetiminin temel görevleri ile ilgili detayları maddeler halinde ele alabiliriz:

●Yönetim yapısı yeni trendlere ve değişimlere açık olmalıdır. Böylelikle sektördeki yeni fırsatlar elden kaçmamış olur.
●İşletmenin amaç ve hedefleri doğrultusunda satış operasyonları geliştirilmelidir.
●İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile pazardaki tehdit ve fırsatlar belirlenmelidir. Dolayısıyla etkili bir satış yönetimi için doğru bir SWOT analizi yapmak önemlidir.
●Rakiplerin takibini sağlamak ve bu doğrultuda yeni stratejiler geliştirmek gerekmektedir.
●Saha satış yönetiminde sahada çalışan plasiyerlerin motivasyonunu sağlamak ve eğitim gibi iş becerilerini geliştirici aktiviteler düzenlemek genel performansı arttırır.
●Satış ekibi tutarlı olmalıdır. Her biri aynı firmayı temsil ettiğinden dolayı verilen imaj birbirinden farklılaşmamalıdır.
Satış yönetimi stratejileri belirlenirken işletmenin misyonu göz önünde bulundurulmalıdır.
●Halihazırdaki müşteriler, hedef kitle, müşterilerin ihtiyaçları ve genel davranışları bir persona çalışması ile değerlendirmeye alınabilir ve böylelikle hedef kitleye daha iyi hitap edilebilir.
●Satış yönetiminde sektöre ve firmanın yapısı ile bütçesine en uygun kanallar belirlenmelidir. Böylelikle yapılan kısa ve uzun süreli faaliyetlerde geri dönüşüm oranının artması sağlanır.
●Satış yönetimi şeması belirlenirken ekibin iyi örgütlenmesi sağlanmalıdır.
●Doğru iş bölümü bu noktada önem kazanır.
●Doğru bir satış yönetim programı seçilmelidir. Etkili bir satış yönetim programı ile daha güçlü adımlar atılabilir ve genel satış performansının artması sağlanabilir

Saha yönetim uygulaması Sales Plus olarak satış yönetimi ile ilgili hazırladığımız blog yazısının sonuna geldik. Satış yönetimi tanımı ile başladığımız yazımızda satış yönetiminin temel kavramları, önemi ve amaçları ile birlikte; doğru satış yönetiminin fonksiyonlarından bahsettik. Son olarak satış yönetiminin görevlerinden bahsettik. Son bölümde belirttiğimiz gerekliliklerden önemli bir kısmının doğru yürütülebilmesi için doğru bir saha yönetim uygulaması seçiminin önemini de vurguladık. Saha satış operasyonlarınızda daha etkili olabilmeniz için gerekli tüm özelliklerin Sales Plus’ta bir araya geldiğini hatırlatmak isteriz. Sales Plus’ın özelliklerinin detayları ile ilgili bilgi almak için web sitemizi inceleyebilir ya da bizlerle 444 8 123 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yap