• Demo Talebi
 • Saha Satışında Kurum İçi İletişimi Güçlendirmek İçin Tavsiyeler

  saha satışında kurum içi iletişimi güçlendirmek için tavsiyeler

  Kurumsal iletişim ne kadar önemliyse, kurum içi iletişim de o kadar önemlidir. Nitekim kurum içi iletişimin güçlendirilmesi, hem kısa hem de uzun vadede şirket çalışanlarının performansını arttıracaktır. Aynı durum saha satışı için de geçerlidir. Bu doğrultuda saha satış otomasyonu Sales Plus olarak konu ile ilgili bir blog yazısı hazırladık. Yazı boyunca ‘kurum içi iletişim nedir?’ ve ‘şirket içi iletişim nasıl olmalı?’ gibi soruların yanıtlarını vereceğiz. Kurum içi iletişimin önemini de anlatacağımız yazının sizler için faydalı bir blog yazısı olmasını umar; iyi okumalar dileriz.

  Kurum İçi İletişim Nedir?

  Kurum içi iletişimi kısaca; çok sayıda insanın belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesini sağlayan, insanların iş birliği yaparak ortak örgütsel amaçlar doğrultusunda çalışabilmeleri için aralarında oluşması gereken iş birliği ve uyumu sağlamada payı olan her türlü insan etkinliğinin paylaşılması olarak tanımlanabilir. Kurum içi iletişim, şirketlerin sinir sistemi gibi bir metaforla nitelendirilebilir. Diğer bir deyişle; kurumsal iletişim, tüm yönetsel faaliyetlerin bulunduğu, ana ve kılcal damarlar sistemi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla kurum içi iletişim kanallarını doğru bir şekilde kurmak ve oluşturmak oldukça önemlidir.

  Şirket İçi İletişimin Önemi

  Günümüzde iş dünyasında insan odaklı çalışma anlayışı hakimdir. Tıpkı markaların hedef kitlelerini merkezlerine koymaları gerektiği gibi, işverenler de çalışanlarını merkeze koymak durumundadır. Çalışanlarını merkeze koymayan işverenler, uzun vadede başarıdan uzak kalırlar. Nitekim bir kurumun yüksek düzeyde performans gösterebilmesinde çalışan bağlılığı ve motivasyonu önemli bir yer tutmaktadır. Bunu sağlamanın önemli yollarından bir tanesi de kurum içi iletişim ağını başarılı bir şekilde kurmak ve çalışanların ihtiyaçlarını dinlemekten geçer. Şirket içi iletişimin önemi de buradan gelmektedir. Şirket içi iletişim ağının iyi kurulması ve sürmesi, örgütsel başarıyı pozitif anlamda etkileyecektir. Şirket içi iletişim ağının iyi kurulması, ortaya çıkan pozitif ya da negatif durumların takip edilmesini ve bunlara daha hızlı bir şekilde uyum sağlanmasına yardımcı olur. Bu gibi sebeplerden dolayı şirket içi iletişimi artırmak son derece önemli bir konudur. Nitekim şirket içi iletişim problemleri, hem kısa hem de uzun vadede şirket performansına zarar verecektir.

  Kurum İçi İletişimi Güçlendirmek İçin Tavsiyeler

  Kurum içi iletişimin tanımını yapıp önemini belirtmemizin ardından, şirketi içi iletişim kuralları ile ilgili örnekler ve şirket içi iletişimi güçlendirmek için tavsiyeler sunabiliriz. Şirket içi iletişim prosedürü kapsamında sunabileceğimiz başlıca tavsiyeler şu şekildedir:

  1. Kurumda meydana gelen her türlü olumlu ya da olumsuz gelişmelerden çalışanlar haberdar olmalıdır.
  2. Kurumun hem kısa hem de uzun vadeli planları ve hedefleri ile ilgili çalışanlar haberdar olmalıdır. Böylelikle neyi, ne amaçla yaptıkları ile ilgili daha fazla bilgileri olur.
  3. Eğer kurumun aylık dergi gibi yayın araçları bulunuyorsa, çalışanları genel konularda bilgilendirmek amaçlı da kullanılabilir.
  4. Kurumun kısa ve uzun vadeli planları yapılırken, karar alma sürecine çalışanlar da dahil edilmelidir. Kurum içi iletişim ve motivasyon konusunda bu son derece önemlidir. Çalışanların sürece daha iyi adapte ve bağlı olmalarına yardımcı olur.
  5. Tek taraflı değil; çift taraflı iletişim benimsenmelidir. Yani kurum içindeki çalışanlara görüşlerini bildirme fırsatı verilmelidir.
  6. Çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için eğitilmeleri, sağlıklı kurum içi iletişim için önemli konulardandır.
  7. Düzenli olarak kurumda genel toplantılar yapmak, çalışanlara söz hakkı verme ve şirket içi iletişimi geliştirme konusunda önemlidir.
  8. Kurum içi iletişim şekillerinin belirlendiği bir şirket içi iletişim talimatı oluşturmak, şirket içi iletişim sürecinin aksamadan ve daha akıcı bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.
  9. Katılımcılığı, üretkenliği ve motivasyonu arttırmak kurum içi iletişimi geliştirmek adına önemli hususlar arasında yer almaktadır.
  10. Kurum içerisinde yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya yatay ve dikey iletişim ortamını sağlamak, kurum içi iletişimi güçlendiren faktörlerdendir.
  11. Dönem dönem kurum içi iletişim etkinlikleri oluşturmak çalışanlarınızın hem birbirlerini daha iyi anlamalarına hem de iletişimlerinin kuvvetlenmesine yardımcı olacaktır.
  12. Çalışanları dinlemek ve onların belirttiği ihtiyaçlar doğrultusunda iş performansını arttıracak araçları temin etmek, onların hem işe bağlılığını hem de motivasyonlarını arttıracaktır.

  Netice itibarıyla iletişim, tüm işletmelerin can damarları arasında yer almaktadır. Bu kapsama yalnızca kurum dışı iletişim değil; kurum içi iletişim de dahil olmaktadır. Bu yüzden kurum içi gerçekleştirilen iletişim faaliyetleri son derece önemli bir konudur. Kurum içi iletişim ağının doğru kurulamaması, örgütsel etkinlik ve verimliliği azaltır. Bu durum tüm şirketler için geçerli olduğu gibi saha satış operasyonları yapan şirketler için de geçerlidir. Hem sahada olan elemanlar arasında hem de saha ekibi ve merkez arasında doğru bir iletişim kurulmalıdır. Bu noktada saha satış operasyonlarınızda birçok konuda destekçiniz olan saha satış otomasyonu Sales Plus olarak yanınızda olduğumuzu hatırlatmak isteriz. Sales Plus’ın, saha içinde plasiyerler arasındaki ve saha ile merkez arasındaki bilgi akışını hızlandıracak; iletişimi kuvvetlendirecek özellikleri ile ilgili bilgi almak için bizlerle 0850 420 82 82 numaralı hat üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir